Jak przebiega rozwód?
Prawo

Jak przebiega rozwód?

Jak przebiega rozwód? Niekiedy nawet największa młodzieńcza miłość ulatuje. Czar pryska i małżeństwo podejmuje decyzję o tym, ażeby się rozstać. Chęć pójścia nową drogą zazwyczaj poprzedzona jest rozwodem, a jak dokładnie wygląda proces rozwodowy? 

Czym jest rozwód?

Rozwód to proces rozwiązania małżeństwa przez sąd w sytuacji, gdy nastąpi zupełny i trwały rozkład pożycia. W tych sprawach orzeka sąd okręgowy. Przebieg samego procesu wymaga podjęcia kilku kroków. Pierwszym z nich jest wystąpienie o rozwód. Może tego dokonać każde z małżonków. Odpowiednie pismo należy złożyć w sądzie okręgowym, a dokładnie w jego wydziale cywilnym. Wraz z pozwem należy dołączyć załączniki. Można to zrobić odbywając osobistą wizytę w sądzie okręgowym (w takim przypadku na kopii dokumentów należy domagać się potwierdzenia nadania i autentyczności). Drugą możliwością jest przesłanie do sądu odpowiednich dokumentów drogą listową. W takiej sytuacji należy wybrać list polecony, aby mieć potwierdzenie nadania.

Jak powinien wyglądać pozew o rozwód?

Pozew o rozwód powinien zawierać konkretne informacje. W napisaniu prawidłowego pozwu pomocna jest kancelaria od rozwodów. Pracują tam wykwalifikowani adwokaci i radcy prawni, którzy doskonale znają się na tego typu sprawach i mają zazwyczaj wieloletnie doświadczenie. Pozew o rozwód powinien zawierać takie informacje jak liczba, wiek i płeć dzieci czy też zarobki obu małżonków.

Jak przebiega rozwód?
Jak przebiega rozwód?

Pozew o rozwód może przybierać dwie formy. Jedną z nich jest wniosek o rozwód bez orzekania o winę. W takim przypadku konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku obu stron. Drugą opcją jest pozew o rozwód z orzekaniem o winę. W przypadku tego drugiego sprawa jest bardziej złożona. W pozwie należy zawrzeć dodatkowe żądania i argumenty. Argumenty nie tylko powinny być słuszne, ale także odpowiednio sformułowane. Na tej kwestii doskonale zna się każdy prawnik od rozwodów. W takim wniosku należy opisać zasądzenie o alimenty na rzecz dzieci, kwestie podziału władzy rodzicielskiej nad nieletnimi wspólnymi dziećmi zrodzonymi z tego małżeństwa, a także jaki jest powód wystąpienia o rozwód. 

W przypadku rozwodów z orzekaniem o winę dużą rolę mogą odegrać świadkowie. Ich lista powinna zostać wskazana już w pozwie. Do pozwu należy dołączyć kopie odpowiednich dokumentów takich jak akt małżeństwa, akty urodzenia dzieci czy też zaświadczenia o zarobkach. Każdy wniosek o rozwód wiąże z koniecznością uiszczenia opłaty. Jest ona stała i wynosi 600 zł. Jest to kwota uwzględniająca przebieg procesu. Nie oznacza to jednak, że są to jedyne koszty. W przypadku wystąpienia o podział wspólnego majątku, dokonuje się dodatkowej opłaty w wysokości 1000 zł (lub 300 zł jeśli małżonkowie już ustalili podział majątku wspólnego). Dodatkowym kosztem jest opłacenie adwokata. Choć mogą to być sumy znaczące, to zazwyczaj nie warto na nich oszczędzać. Dobra kancelaria prawnicza od rozwodów jest na wagę złota, a korzyści płynące z korzystnego orzeczenia sądu, znacznie przewyższają koszty poniesione.

Każdy pozew o rozwód kończy się rozprawą sądową. Choć jest to proces bardzo stresujący, to jest również nieunikniony. Czego należy się spodziewać na sali sądowej?

Jak wygląda rozprawa sądowa?

Obecność na rozprawie sądowej jest obowiązkowa (poza wyjątkowymi sytuacjami np. wypadek). Przed rozpoczęciem właściwej części, sąd poprosi strony o okazanie dowodów osobistych. Następnie otworzone zostanie postępowanie. Choć sama rozprawa jest dużym wyzwaniem emocjonalnym, to warto pamiętać, że na sali sądowej liczba osób jest bardzo mała. Grono zebranych jest ograniczone do małżonków, adwokatów, sędziego i dwóch ławników. Niekiedy strony mogą wnieść o udział w rozprawie bliskiej osoby np. ktoś z rodziny lub bliski przyjaciel. Taka osoba określana jest jako mąż zaufania. Taka osoba nie może jednak brać czynnego udziału w rozprawie, lecz tylko się jej przyglądać.

Polecamy uwadze:

Sama rozprawa również przebiega w kilku etapach. Na początek należy spodziewać się od sądu kilku krótkich, ale niezwykle istotnych pytań np. czy strony mają wspólne dzieci. Następnym krokiem jest przesłuchanie świadków. Najpierw sąd przesłuchuje świadków strony wnoszącej pozew, a następnie strony pozwanej. Niekiedy świadkowie nie są przesłuchiwani na pierwszej rozprawie sądowej, lecz na drugiej. Kolejnym etapem jest przesłuchanie samych małżonków. Jest to często kluczowy element rozprawy. Małżonkowie nie tylko sami prezentują swój punkt widzenia, lecz także mogą odnosić się do słów drugiej strony. Na tym etapie dużą rolę odgrywają adwokaci od rozwodów. Dzięki swojemu wykształceniu i doświadczeniu, wiedzą jakie kwestie należy poruszyć i jakie pytania zadawać. 

Końcowym etapem rozprawy sądowej jest publikacja wyroku. Należy mieć świadomość, że rozwód to proces długotrwały. Może ciągnąć się on tygodniami lub miesiącami, a podczas jego przebiegu, konieczne może być przeprowadzenie kilku rozpraw sądowych. 

Do rozprawy sądowej warto dobrze się przygotować. Z reguły najbardziej boimy się tego, co nie jest nam znane. Właśnie z tego względu, warto mieć świadomość tego jak wygląda sam przebieg rozwodu, a także wiedzieć jak należy się w sądzie zachować. Duże znaczenie ma także wybór odpowiedniej kancelarii prawniczej od rozwodów. Dobry prawnik pomoże Ci sprawnie przebrnąć przez ten trudny i wymagający czas w Twoim życiu.