Jaką formę opodatkowania wybrać, gdy zakładamy szkołę językową?
Edukacja Usługi

Jaką formę opodatkowania wybrać, gdy zakładamy szkołę językową?

Właściciele szkoły językowej muszą, jak wszyscy przedsiębiorcy, płacić podatek dochodowy. Mają oni jednak prawo wyboru najkorzystniejszej dla siebie formy opodatkowania. W jaki sposób ją wybrać? Które formy opodatkowania są dostępne dla szkół językowych? Jaką formę opodatkowania wybrać, gdy zakładamy szkołę językową? Odpowiadamy.

Opodatkowanie na zasadach uproszczonych

Jaką formę opodatkowania wybrać, gdy zakładamy szkołę językową?Szkoła językowa może opodatkować swoje dochody z kursów językowych na zasadach ogólnych lub uproszczonych. Zacznijmy od tych drugich. Do uproszczonych form opodatkowania zaliczamy kartę podatkową oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Teoretycznie karta podatkowa wydaje się nam najprostszym rozwiązaniem. Nie płacimy podatku według osiąganych przychodów, nie uwzględniamy również kosztów. Wysokość podatku ustala odpowiedni organ i jest ona stała przez cały rok. Niemniej jednak zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Karta podatkowa dostępna jest dla podatników, którzy świadczą usługi na rzecz ludności. Oznacza to, że nie możemy prowadzić kursów językowych dla firm. Tymczasem okazuje się, że szkolenia językowe dla firm cieszą się ich olbrzymim zainteresowaniem. Jeśli jednak będziemy świadczyć usługi na rzecz podmiotów gospodarczych, stracimy prawo do opodatkowania formą karty podatkowej. Możemy więc od razu zdecydować się na opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jak wskazuje jego nazwa, opodatkowaniu podlegają tutaj przychody, bez uwzględniania kosztów. Stawka ryczałtu wynosi 17% dla szkół językowych. W niektórych przypadkach możemy spotkać się z interpretacjami podatkowymi, które mówią, że ryczałt nie jest formą opodatkowania usług edukacyjnych. Z drugiej strony pojawiają się głosy mówiące, że szkoły językowe mogą korzystać z ryczałtu. Nie zmienia to jednak faktu, iż w większości przypadków jest on po prostu niekorzystny. Stawka opodatkowania jest bowiem bardzo wysoka, a nie mamy prawa przy tym do odliczania kosztów uzyskania przychodów.

Zasady ogólne – skala podatkowa

Podatnicy mogą rozliczać przychody prowadzonej przez siebie szkoły językowej za pomocą skali podatkowej. Jest ona korzystna, jeśli nie przekraczamy progu podatkowego, który obecnie wynosi  85 528 zł. O ile dłużej działające szkoły nie mają problemu z oszacowaniem dochodów, o tyle nowo powstałe już tak. Tutaj jednak dochód jest kwestią kluczową. W pierwszym progu podatkowym (do  85 528 zł) obowiązuje nas stawka podatku 17%. W drugim progu podatkowym drastycznie rośnie i wynosi 32%. Skala podatkowa umożliwia odliczanie od przychodów kosztów ich uzyskania. Muszą one oczywiście spełniać pewne wymogi ustawowe. W przypadku skali podatkowej zachowujemy prawo do różnego rodzaju ulg podatkowych (nawet, jeśli wpadamy w drugi próg podatkowy). Mamy również prawo rozliczać się z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Co istotne, skala podatkowa polecana jest małym szkołom językowym. Nie trudno bowiem obliczyć, że dochody z kursów językowych mogą znacznie przewyższyć próg podatkowy. Oczywiście na początku prowadzenia działalności skala podatkowa jest dobrym rozwiązaniem. Zwykle organizujemy wtedy promocje kursów językowych, przez co nasze przychody maleją. Promocje w szkołach językowych działających dłużej nie są już tak dotkliwe dla zysków właścicieli. To zaś przekłada się na ich opodatkowanie. Skala podatkowa, w przypadku przekroczenia drugiego progu, jest po prostu nieopłacalna.

Podatek liniowy

Niektórzy podatnicy muszą wybrać podatek liniowy już od początku prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczy to szkół językowych prowadzonych w formie spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, akcyjnej lub z ograniczoną odpowiedzialnością. W tych bowiem formach prowadzenia działalności gospodarczej “oddziela się” osobę właściciela od samej spółki. Stawka w przypadku podatku liniowego wynosi 19% i jest stała, niezależnie od osiąganych przychodów. Podatnicy nie mają jednak prawa do rozliczania się wspólnie z małżonkiem ani odliczania niemal wszystkich dostępnych ulg podatkowych. Podatek liniowy, tak jak i skala podatkowa, daje możliwość odliczania od przychodów kosztów ich uzyskania. Podstawę opodatkowania możemy dzięki temu znacznie zmniejszyć. Poza podatnikami, którzy zmuszeni są wybrać podatek liniowy, powinni go wybrać również ci, którzy wpadają w drugi próg podatkowy. Co istotne, decydując się na podatek liniowy, nie możemy świadczyć usług na rzecz byłego pracodawcy. Na szczęście w przypadku szkół językowych taka sytuacja rzadko ma miejsce.

Zmiana formy opodatkowania

Formę opodatkowania szkoły językowej możemy zmienić wraz z początkiem nowego roku podatkowego. W tym celu musimy złożyć pismo w urzędzie skarbowym. Pamiętajmy, że nie mamy prawa do zmiany formy opodatkowania w trakcie trwania roku podatkowego. Wyjątkiem jest sytuacja, w której stracimy prawo do stosowania metody uproszczonej lub podatku liniowego. Także wtedy, gdy rozliczamy się za pomocą skali, a zmieniamy formę prawną spółki, być może będziemy musieli przejść na podatek liniowy. Kwestię opodatkowania dobrze jest omówić z doradcą podatkowym, który poleci nam najlepsze rozwiązanie.